Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έγινε δέκτης καταγγελιών από πολίτες, την περασμένη εβδομάδα, αναφορικά με παράνομη λατόμευση στην κοίτη του ποταμού Περιστερώνας, στην Κοινότητα Αγία Μαρίνας Ξυλιάτου και συγκεκριμένα στην Τοποθεσία Καννούρι. Σύμφωνα με την καταγγελία η λατόμευση εμπίπτει στην περιοχή Natura 2000-Ποταμός Περιστερώνας, τα υλικά αποθηκεύονται στο Κοινοτικό Γήπεδο της κοινότητας Κάτω Μονής και μετά από διαλογή και επεξεργασία καταλήγουν στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας (Φουγκάσα).

Μετά από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 23/6/21, από Λειτουργούς του Κινήματος Οικολόγων στο χώρο, επιβεβαιώθηκε ότι έχει πραγματοποιηθεί εκσκαφή μέσα στην κοίτη του ποταμού, βάθους τουλάχιστον δύο μέτρων (επισυνάπτονται φωτογραφίες).

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, προχώρησε στην αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή, όπου ζητά όπως τα αρμόδια τμήματα του εν λόγω υπουργείου ενημερώσουν για τα ακόλουθα:

  • Εάν το συγκεκριμένο σημείο εμπίπτει όντως στην περιοχή Natura 2000-Ποταμός Περιστερώνας και αν έχει προηγηθεί μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.
  • Εάν έχει εξασφαλισθεί άδεια λατόμευσης από το αρμόδιο Τμήμα.
  • Εάν η αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των υλικών γίνεται με το νενομισμένο τρόπο και αν όντως τα υλικά καταλήγουν στην Σκουριώτισσα.
  • Εάν έχουν επηρεαστεί τα λαγούμια αλλά και η δυνατότητα άρδευσης των παρακείμενων καλλιεργειών της περιοχής.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε άμεσα τους αρμόδιους φορείς να αναζητήσουν τις ευθύνες και να τις επιδώσουν εκεί και όπου εντοπιστούν.

Βίντεο από τη λατόμευση:

Φωτογραφίες από τη λατόμευση: