Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο ότι ο αρμόδιος Υπουργός συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα των κινδύνων που απειλούν με αφανισμό τον βιότοπο Ακρωτηρίου. Ως αποτέλεσμα της σύσκεψης φαίνεται ότι θα ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για να καθοριστεί το υπεύθυνο Κυβερνητικό Τμήμα για το βιότοπο. Πάλι καλά που για το ποιος είναι αρμόδιος Υπουργός  δεν φαίνεται να προκύπτει θέμα!

Ένα εικοσιτετράωρο μετά τη σύσκεψη ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή του βιότοπου που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα και που συνιστά μία νέα απειλή για το βιότοπο Ακρωτηρίου.  Ο κίνδυνος αφανισμού του βιότοπου Ακρωτηρίου πηγάζει από την κυβερνητική πολιτική και τις “αναπτύξεις” στα όρια του βιότοπου που δεν συνάδουν με την οικολογία και τη μοναδικότητα της περιοχής.  Οι φαραωνικές αναπτύξεις που εξυπηρετούν τους έχοντες και τους κατέχοντες και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών αποτελεί κεντρική κυβερνητική πολιτική. Τα αποτελέσματα της ανέγερσης των ουρανοξυστών τα βιώνουμε ήδη στην ευρύτερη πόλη της Λεμεσού. Το ύψος των ενοικίων αποτελεί μόνο ένα από αυτά.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε την Κυβέρνηση να προωθήσει μέτρα που θα προστατεύσουν αποτελεσματικά τον βιότοπο Ακρωτηρίου. Καταθέσαμε γραπτώς τις θέσεις μας μετά από τη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του ΣΑΛΑ στις 04 Αυγούστου 2022. Το όποιο υπεύθυνο Κυβερνητικό Τμήμα δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα του βιότοπου Ακρωτηρίου.  Προτείναμε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να  “θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και επιτήρησης του υγροβιότοπου, που να περιλαμβάνει, τα αρμόδια τμήματα και Υπηρεσίες, τις Βρετανικές Βάσεις, τις Κοινότητες της περιοχής και τις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν ενεργά στην περιοχή για πολλά χρόνια, και γνωρίζουν άριστα  τους κίνδυνους, και έχουν ουσιαστική συμβολή στην προστασία του υγροβιότοπου. Ο μηχανισμός αυτός να έχει σε πρώτο χρόνο όλα τα επιστημονικά δεδομένα, για να εντοπίζει έγκαιρα παρεμβάσεις και επιπτώσεις και να προβαίνει σε συστάσεις και προτάσεις στα αρμόδια όργανα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους καθώς επίσης και για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου της Περιοχής”.

Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να υιοθετήσει πολιτικές που θα θέτουν ως πρωτεύον στόχο την προστασία του βιότοπου Ακρωτηρίου. Παραμένουμε στη διάθεση όλων όσων έχουν τη βούληση να προσπαθούν να διασώσουν ένα από τους σπανιότερους και σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης.