Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ζητά άμεση επαναφορά των διατηρητέων κτηρίων που κατεδαφίστηκαν παράνομα από την Αρχιεπισκοπή.

Νομικές ευθύνες εντοπίζονται όχι μόνο σε επίπεδο ιδιοκτήτη, αλλά και σε επίπεδο εργολάβου του έργου. Οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν και να κατανεμηθούν εκεί και όπου εντοπιστούν.

Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να σταματήσουν τα έργα ανέγερσης του ναού μέχρι να γίνει η επαναφορά των διατηρητέων. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί καθυστερεί ο Δήμος Λευκωσίας.

Το περιστατικό με την κατεδάφιση των τριών διατηρητέων δίνει την ευκαιρία στον Δήμο Λευκωσίας να εξετάσει και τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο Δήμος – παρά της παρεμβάσεις – δεν κατάφερε να επαναφερθούν οι οικοδομές.

Από την πλευρά μας θα παρακολουθούμε στενά τις μελλοντικές εργασίες για να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η υλοποίηση της επαναφοράς των διατηρητέων στην πρότερη τους κατάσταση.