Τους προϋπολογισμούς του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) για το 2019, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ προβλέπει έσοδα €4,63 εκατομμύρια και έξοδα €10,65 με το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2019 να είναι €6,01 εκ.

Το ποσό των εσόδων θα προκύψει κυρίως από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών/διαμερισμάτων/οικοπέδων €3,62 εκ., τόκους εισπρακτέους €665.000 και άλλα έσοδα €342.000. Τα πραγματικά έσοδα του 2017 ανήλθαν στα €8,84 εκ.

Οι δαπάνες για το 2019 αφορούν αποδοχές προσωπικού €1,81 εκ., αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα €106.000, λοιπές διοικητικές δαπάνες €746.110, κεφαλαιουχικές δαπάνες €2,80 εκ. και αποπληρωμές δανείων/οφειλών και επιστροφές ποσών Σχεδίου Χαμηλά Αμοιβομένων €5,08 εκ.

Εξάλλου, ο προϋπολογισμός του ΟΧΣ παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €1,7 εκ. και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Τα συνολικά έσοδα ανέρχονται στα €17,7 εκ. σε σύγκριση με έσοδα €15,7 εκ. το 2018, ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €16 εκ. σε σύγκριση με δαπάνες €9,9, παρουσιάζοντας αύξηση €6 εκ. λόγω κυρίως της αύξησης του προσωπικού, της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της μηχανογράφησης απεξάρτησης του οργανισμού.

Όπως δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ Ανδρέας Γεωργίου, υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισμό για ποσό €800.000 για το κόστος των εκτιμήσεων και των δικαιωμάτων που θα πληρώνει ο οργανισμός στο Υπουργείο Εργασίας για την αξιολόγηση των αιτήσεων για το Σχέδιο Εστία.

Ανέφερε επίσης ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του οργανισμού ανέρχονται στα €295 εκ. εκ των οποίων τα €200 εκ. εμπίπτουν στα κριτήρια του Εστία. Ωστόσο, σημείωσε ότι περίπου το ένα τρίτο των δανειοληπτών που πληρούν τα κριτήρια του Εστία δεν είναι βιώσιμοι.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε πως «τελικά η Κυβέρνηση έχει καταφέρει να ακρωτηριάσει τον οργανισμό (ΚΟΑΓ), έχει απαγορεύσει στον οργανισμό να καταθέσει στον προϋπολογισμό του τα δύο ώριμα έργα τα οποία είχε έτοιμα να ξεκινήσουν φέτος γιατί από ό,τι φαίνεται τον ΚΟΑΓ από ένα μηχανισμό που παράγει στέγη για τις οικογένειες της φτωχής και μεσαίας τάξης θέλουν να τον μετατρέψουν σε επιβλέποντα μηχανικό των εργολάβων, οι οποίοι θα εισπράττουν κίνητρα και χορηγίες για να κατασκευάζουν την λεγόμενη προσιτή στέγη».

«Θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική που θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση δεν θα εξυπηρετήσει τους ανθρώπους από τη μεσαία και χαμηλή τάξη αλλά θα εξυπηρετήσει και πάλι τους μεγαλοεργολάβους φίλους της Κυβέρνησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Κίνημα θα σταθεί ενάντια σε αυτή την προσπάθεια της Κυβέρνησης.
(ΚΥΠΕ/ΚΣΤ/ΓΒΑ)