Δηλώσεις Προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργου Περδίκη

Η εκτίμηση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης είναι ότι περίπου το 33% όσων θεωρούνται δικαιούχοι του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η Κυβέρνηση οφείλει οπωσδήποτε να σκεφτεί και αυτή την πτυχή για τα άτομα ή τα νοικοκυριά που θα βρεθούν απέναντι στον κίνδυνο της εκποίησης. Ένας κίνδυνος ο οποίος είναι πλέον ορατός. Εκείνο που δεν είναι ορατό είναι η στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξουν κοινωνικοί άστεγοι!

Ωστόσο, αντί η Κυβέρνηση να διαχειριστεί τα προβλήματα και τις προεκτάσεις τους, προσανατολίζεται σε άλλες κατευθύνσεις για να ικανοποιήσει οικονομικά συμφέροντα, αφήνοντας στο περιθώριο την κοινωνική ανάγκη για στέγαση.

Ομάδες πολιτών δραστηριοποιούνται έντονα για να υποστηρίξουν εθελοντικά τους άστεγους, ενώ η κυβέρνηση φροντίζει να διαλύσει τις δομές (π.χ. Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης) της κρατικής στεγαστικής πολιτικής.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα σταθεί και θα αγωνιστεί ενάντια σε αυτή την προσπάθεια της Κυβέρνησης να δημιουργήσει άστεγους, άσχετα αν έχει ακρωτηριάσει τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης κι αν έχει απαγορεύσει στον οργανισμό να καταθέσει στον προϋπολογισμό του τα δύο ώριμα έργα τα οποία είχε έτοιμα να ξεκινήσουν φέτος.