Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών (Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας), χαιρετίζει την εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης μετεπιβίβασης (park and ride) στην Ανατολική είσοδο της Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελούσε εισήγηση του Κινήματος Οικολόγων τώρα και 27 χρόνια.

Πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση της πρότασης μας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει δημιουργήσει συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, πάγιες συμπεριφορές που δύσκολα αντιμετωπίζονται και έχει αναγκάσει το κοινό να εξαρτάται απόλυτα από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Αντιλαμβανόμαστε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις και αδυναμίες όμως ελπίζουμε ότι το εποικοδομητικό πνεύμα και οι προσπάθειες για βελτίωση του θεσμού θα είναι συνεχείς.

Η ορθολογιστική εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει συνεχή αποκλειστική λωρίδα για τα λεωφορεία, με απρόσκοπτη κίνηση με την εγκατάσταση έξυπνων φώτων τα οποία να επιτρέπουν απρόσκοπτη κίνηση και να δίνουν προτεραιότητα στα λεωφορεία.

Η χωροθέτηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σταθμό μετεπιβίβασης πρέπει να είναι τέτοιες που να διευκολύνουν την πρόσβαση και την στάθμευση των οχημάτων χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής των περιοίκων.

Οι πολίτες και η πολιτεία οφείλουν να στηρίξουν το μέτρο.