Έστω και με δεκαετίες καθυστέρησης, βλέπουμε επιτέλους τα διάφορα αρμόδια Τμήματα να εξετάζουν τις διαχρονικές καταγγελίες στις οποίες έχει προβεί τόσο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών όσο και η κοινότητα της Κάτω Μονής και ο Περιβαλλοντικός Όμιλος της Κάτω Μονής.

Ελπίζουμε πως επιτέλους θα δοθεί λύση και θα σταματήσει η ρύπανση και έντονη οχληρία από την λειτουργία του σφαγείου και των λοιπών παρεμφερών εγκαταστάσεων, αλλά κυρίως θα εξασφαλιστεί η υγειονομική και περιβαλλοντική ασφάλεια της επαρχίας Λευκωσίας. Ελπίζουμε πως δεν θα χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος και θα επικρατήσει επιτέλους η ευνομία.