Οι ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού στα νοσοκομεία δυσχεραίνει την κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία του Covid – 19. 

Ο ΟΚΥΠΥ πρέπει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να στελεχώσει τα δημόσια νοσηλευτήρια τόσο με επαρκές προσωπικό όσο και με τα αναγκαία αναλώσιμα και λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διοικητική και γραμματειακή στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι επάναγκες.

Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να εξετάσει άμεσα την συνεισφορά των ιδιωτικών δομών που συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ για να υπάρξει πιο ομαλή διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων αλλά και της ανάγκης νοσηλείας του γενικότερου πληθυσμού εν καιρώ πανδημίας.

Είναι σημαντικό οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα αυξημένου υψηλού κινδύνου να τύχουν της καλύτερης δυνατής προστασίας.