Η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, όχι μόνο για τις κοινωνικές επιπτώσεις που συνεπάγεται, αλλά και για τη σταθερότητα του ίδιου του τραπεζικού συστήματος. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει επιλέξει επί μακρόν να βάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αποφεύγοντας ουσιαστικά να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.

Αυτή η τακτική, ίσως της δίνει ορισμένα πρόσκαιρα οφέλη, ωστόσο είναι δυνατό να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Την ίδια ώρα μάλιστα, πλήθος πολιτών είναι αντιμέτωπο με την απειλή της εκποίησης της περιουσίας του, λόγω αδυναμίας συνεπούς αποπληρωμής των χρεών του.

Εμείς έχουμε έγκαιρα καταθέσει την πρότασή μας, για άμεση συγκρότηση ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης των ΜΕΔ, ως τη μοναδική δυνατή λύση που θα διασφαλίσει τόσο την ευρωστία των τραπεζών, όσο και την προστασία της λαϊκής περιουσίας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κωφεύει άλλο, την ώρα που το αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας των πολιτών οξύνεται.