Στο θέμα των διορισμών των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών γινόταν ανέκαθεν ένα αλισβερίσι των κομμάτων, με τις λίστες ονομάτων των «δικών του» κάθε κόμματος να αποτελούν την μοναδική πηγή για την επιλογή προσώπων που θα διορίζονταν από τον Πρόεδρο και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Και κάπως έτσι ήταν όλοι τους ήταν ικανοποιημένοι. Βέβαια, αυτή η πρακτική είναι η επιτομή της αναξιοκρατίας και κομματοκρατίας, με όλα τα γνωστά συνεπακόλουθα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έντονα, επανειλημμένα και με κάθε κόστος κατάγγελλε αυτό τον κομματικό και αναξιοκρατικό τρόπο διορισμό των Δ.Σ. των Ημικρατικών Οργανισμών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε υποσχεθεί ότι θα τερματίσει αυτή την σαθρή κατάσταση, εισάγοντας μια πιο αξιοκρατική μέθοδο. Η επιλογή της συγκρότησης του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ήταν καταρχήν μια θετική εξέλιξη που δημιούργησε την προσδοκία ότι έτσι θα τερματιστεί η κομματοκρατία και αναξιοκρατία.

Το αποτέλεσμα όμως έρχεται να δικαιώσει, δυστυχώς, τα κόμματα και το κάκιστο προηγούμενο αναξιοκρατικό σύστημα. Η «καινοτομία» του κ. Χριστοδουλίδη οδήγησε σε αποτελέσματα που δίνουν την ευκαιρία στα κόμματα «να πάρουν το αίμα τους πίσω». Με δική του ευθύνη πλέον, οι επιλογές του βρίσκονται υπό την κρίση των πολιτών. Καμιά ουσιαστική αλλαγή στην φιλοσοφία των διορισμών δεν επετεύχθη και τίποτα το νέο δεν φαίνεται. Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα, είναι ότι οι διορισμοί έγιναν ξανά με λίστες των κομμάτων και με τις λίστες των «δικών του» .

Η ευθύνη βαραίνει απολύτως τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμα και κόμματα της συμπολίτευσης ζητούν να δοθούν εξηγήσεις για την περίπτωση του διορισμού υμνητή της Χούντας. Τα κόμματα βέβαια, δεν δικαιολογούνται να παραπονιούνται και να ζητούν να διοριστούν οι «δικοί τους». Σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχθούμε να επιστρέψει το σύστημα των κομματικών λιστών.