Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, από την πρώτη στιγμή, είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού του Εφόρου Φορολογίας.

Για ακόμη μια φορά η Βουλή χθες καλέστηκε να αναλάβει τα λάθη της κυβέρνησης Αναστασιάδη όσον αφορά τον περί φορολογίας νόμο.

Υπενθυμίζουμε πως εμείς ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία  Πολιτών το 2014 είχαμε καταψηφίσει τη συγκεκριμένη τροπολογία που αφορά την θέση του Εφόρου Φορολογίας ή του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας, ώστε να κενωθεί και όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα τους, να ασκούνται από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο, μέχρι την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης.

Σε δηλώσεις του ο βουλευτής του Κινήματος κ. Σταύρος Παπαδούρης αναφέρει πως: «Θεωρούμε πως η σωστή διαδικασία είναι ότι ο διορισμός πρέπει να περνά από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ώστε να μην επαναληφθεί η κατά παράβαση των άρθρων 122-125 του Συντάγματος.

Οι παραλείψεις και λανθασμένοι χειρισμοί όσον αφορά τον διορισμό του Έφορου Φορολογίας, αναμένεται να έχουν αντίκτυπο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και για τις οποίες ο Έφορος εξέδωσε διοικητικές πράξεις. Η ευθύνη βέβαια βαραίνει τους πολιτικούς που μέσα από ένα παρασκηνιακό παιγνίδι διαμοιρασμού των θέσεων, παραγνώρισαν το αυτονόητο και έθεσαν σε κίνδυνο την αξιοπιστία του φοροθετικού συστήματος στη χώρα μας».