Πληροφορούμαστε για τη συνάντηση των τοπικών Αρχών της Πόλης Χρυσοχούς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφορικά με το θέμα της μεταβολής του συντελεστή δόμησης και πραγματικά δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε τόσο τη συλλογιστική της αποδοχής του αιτήματος από τον Πρόεδρο, όσο και τη μεθοδολογία της συζήτησης.

Θεωρούμε αδιανόητο οι ζώνες προστασίας της φύσης, που διέπονται από το πλαίσιο Natura, να γίνονται αντιληπτές ως εμπόδια που πρέπει να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστούν. Αναλογίζονται οι Αρχές της περιοχής, τη μοναδικότητα του φυσικού τοπίου, ή θεωρούν ότι μπορεί να θυσιαστεί για λίγο μεγαλύτερες αναπτύξεις;

Εξίσου εξοργιστική είναι και η μεθοδολογία του κατ’ιδίαν παζαριού, με τις επισκέψεις στο Προεδρικό. Όταν κυριαρχεί η λογική πως “όποιος πηγαίνει απ’ το Προεδρικό, δε φεύγει με άδεια χέρια” το θέμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας, είναι τεράστιο. Ιδίως δε, αν ένα χρόνο πριν τις εκλογές θεωρείται αποδεκτή η καταστροφή της φύσης για μερικές ψήφους, δε θέλουμε ούτε να διανοηθούμε, τι θα μεσολαβήσει όσο πλησιάζουμε προς αυτές.