Τα πρόσφατα στοιχεία του World Economic Forum για την καινοτομία σε επίπεδο εθνικών οικονομιών, είναι παραπάνω από απογοητευτικά για την Κύπρο. Η κατάταξή της χώρας στην 110η θέση (από την 40η θέση που βρισκόταν το 2009–2010)  αποτυπώνει την απροθυμία, ή ανικανότητα της κυβέρνησης να στηρίξει έστω και στον ελάχιστο βαθμό καινοτόμες μορφές επιχειρηματικής δράσης.

Το γεγονός μάλιστα ότι η γραφειοκρατία εμφανίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, που λειτουργούν ανασταλτικά για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, δείχνει ακριβώς την πηγή του προβλήματος: Μετά το μνημόνιο εξακολουθεί η χώρα μας να διατηρεί ένα κράτος δυσλειτουργικό που δημιουργεί εμπόδια στην πραγματική οικονομία. Είναι προφανές ότι σε ένα περιβάλλον διεθνοποιημένου ανταγωνισμού και μάλιστα με γεωγραφική εγγύτητα με χώρες όπως το Ισραήλ που φιλοδοξούν -αν δεν έχουν γίνει- startup nations, η μονοθεματική προσήλωση στο τουριστικό προϊόν και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή οικονομικής ανάπτυξης.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επιμένουμε πως η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, που στον πυρήνα του θα έχει την καινοτομία και το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, προϋπόθεση είναι η πολιτική βούληση για τομές προς την εύκολη πεπατημένη, στοιχείο που προφανώς η απερχόμενη κυβέρνηση δεν διαθέτει.