Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ),για πάνω από 5 χρόνια αναγκάστηκε να παγώσει όλα τα αναπτυξιακά του προγράμματα. Τώρα ανταποκρινόμενος στις ανάγκες για κοινωνική στέγαση επανέρχεται έντονα και ζητά να δραστηριοποιηθεί 

στην ανέγερση νέων οικοδομών, αν βέβαια λάβει πρώτα τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Yπουργείο Eσωτερικών. 

Δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν επιδεικνύει διάθεση στήριξης της προσπάθειας αυτής, και προωθεί πολιτική ακρωτηριασμού του ΚΟΑΓ. Δεν έγινε κατανοητό μάλλον από τους Κυβερνώντες ότι με τα προγράμματα του οργανισμού μπορούν να δοθούν άμεσα λύσεις στο πρόβλημα των αστέγων και μεσοπρόθεσμα στο ζήτημα της κοινωνικής στέγης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι είναι έτοιμα για υλοποίηση δυο προγράμματα για ανέγερση συγκροτήματος κατοίκων από τον ΚΟΑΓ τα οποία ο οργανισμό έχει συμπεριλάβει στον προτεινόμενο προϋπολογισμό του 2018. Όμως το Υπουργείο Εσωτερικών επιμένει να εγκαταλειφθούν τα δυο σχέδια προκειμένου να προωθήσει τον προϋπολογισμό του ΚΟΑΓ στη Βουλή για έγκριση. 

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα  τα δύο προγράμματα του ΚΟΑΓ που αφορούν την κοινωνική στέγαση. Πρόκειται για τα προγράμματα αυτά στα οποία η Κυβέρνηση αντιστέκεται. 

Ως εκ τούτου καλούμε τους Κυβερνώντες να τα υιοθετήσουν και να στηρίξουν την υλοποίηση τους, καθώς τα οφέλη τους σε ένα κράτος που θέλει να έχει μια πραγματική κοινωνική στεγαστική πολιτική, είναι πολλά.  Ο ΚΟΑΓ φαίνεται να έχει επεξεργαστεί προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρώπη και προγράμματα για την άμεση ανέγερση κατοικιών για τους άστεγους.