Η Κύπρος βρίσκεται και πάλι εκτεθειμένη στην Ευρώπη για μη συμμόρφωση με την νομοθεσία που αφορά την επεξεργασία και συλλογή των αστικών λυμάτων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ξανά προειδοποιητική επιστολή για τη μη αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

Αυτή η στάση ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ακόμη μια φορά και να κληθεί να πληρώσει υψηλό πρόστιμο που αγγίζει πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η εν λόγω οδηγία, επιδιώκει να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τα λύματα που δεν επεξεργάζονται αποτελούν δημόσιο κίνδυνο, καθώς ρυπαίνουν τις λίμνες αλλά και τα υπόγεια ύδατα. Γι΄ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί η νομοθεσία.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλούμε άμεσα την Κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ούτως ώστε να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι 29 οικισμοί στην επεξεργασία των αστικών τους Λυμάτων. Δυστυχώς μέχρι στιγμής μόνο σε δύο οικισμούς εφαρμόζεται η οδηγία, παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρέπει να προλάβουμε τα χειρότερα για να μην υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στη περίπτωση επιβολής προστίμων που θα κληθούν οι πολίτες να αποπληρώσουν.