Δηλώσεις βουλευτή Λευκωσίας, κ. Γιώργου Περδίκη, Προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είχαμε καταθέσει πρόταση για το ​Εθνικό Ταμείο Ε​πενδύσεων, από τα πρώτα στάδια της κατ’ άρθρο συζήτησής του, όπως μέσα τους στόχους του ταμείου θα πρέπει να συμπεριληφθούν πολιτικές για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση και οι αποφάσεις του μνημονίου.

Θέλω να θυμίσω σε όλους τη δέσμευση του προέδρου Αναστασιάδη ότι οι κουρεμένοι καταθέτες της Λ​αϊκής Τ​ράπεζας θα τύγχαναν αποζημίωσης από τα ομόλογα και τα έσοδα του φυσικού αερίου.