Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί αναγκαίο να επαναφέρει το θέμα του ασυμβίβαστου για τον εκάστοτε διοικητή ή υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία με κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων κ. Γιώργος Περδίκης και η ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου, κατέθεσαν σήμερα πρόταση νόμου η οποία έχει σκοπό να διασφαλίζει την υποχρέωση της πολιτείας να προβαίνει σε έλεγχο για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του εκάστοτε διοικητή ή υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον καθορισμό μιας θητείας τους αλλά και σε περίπτωση κένωσης των θέσεων αυτών, το πρόσωπο που θα καλύψει την εν λόγω θέση θα μπορεί μόνο να το κάνει για το διάστημα που απέμεινε και διορίζεται για θητεία.

Ταυτόχρονα συγκεκριμενοποιεί ότι ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας θα κοινοποιείται στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι η πρόταση νόμου αυτή πρέπει να τύχει στήριξης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, διότι ρυθμίζει στρεβλώσεις που υπήρχαν στον νόμο αλλά και ότι μελλοντικοί διοικητές και υποδιοικητές θα είναι διασφαλισμένοι ώστε να μην βρεθούν εκτεθειμένοι λόγω ασυμβίβαστου, όπως συνέβη με την απερχόμενη διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας.