Απαγόρευση Πλαστικών Μίας Χρήσης

Με ικανοποίηση χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σταδιακή μείωση και πλήρη απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης. Η δραστική μείωση της πλαστικής ρύπανσης απαιτεί πρωτίστως γενναίες πολιτικές αποφάσεις για τη μείωση της παραγωγής και της κατανάλωσης πλαστικού μίας χρήσης και δευτερευόντως για την ανακύκλωσή του.

Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κατ’ επέκταση μια κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού (COP21 – Paris Agreement) για την Κλιματική Αλλαγή.

Η πολιτική μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, ανοίγει το δρόμο για νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας κόλπου ήδη διατίθενται σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια προς αξιοποίηση. Εάν υπάρξει η κατάλληλη πολιτική και κυβερνητική βούληση, μπορεί η Κύπρος να καταστεί πρωτοπόρος στον τομέα και να πετύχει αποτελέσματα.

Θα πρέπει η Κυπριακή Βουλή να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση και να μην περιμένει την τελική προθεσμία – και την καθιερωμένη παραβίαση – για να υιοθετήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως έγινε με την πλαστική σακούλα.