Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έγινε δέκτης καταγγελιών που αφορούν επηρεασμό της περιοχής Ζώνης Ειδικής Προστασίας στους Τρούλλους, από εργασίες υπερβολικής λατόμευσης.

Μετά από έρευνα της επιτροπής Περιβάλλοντος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, διαπιστώθηκε πως με έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος από το 2014, ιδιώτης προέβη σε λατόμευση σε τοποθεσία που γειτνιάζει με την περιοχή Ζώνης Ειδικής Προστασίας.

Σήμερα, μετά από 4 χρόνια, οι αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν, θεωρούνται ως μη ανατρέψιμες. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλοιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα την μεταβολή

των οπτικών χαρακτηριστικών του τοπίου, την αποψίλωση σημαντικής έκτασης βλάστησης στους χώρους επέμβασης και την σκόνη που εκλύεται από την δραστηριότητα αυτή, που συνεπώς και επιβαρύνει τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και την υγεία των κατοίκων.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές, να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και να γίνονται οι κατάλληλες επιθεωρήσεις. Ζητούμε να γίνει διερεύνηση των καταγγελιών, να καταγράφουν οι αρνητικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν και να ελεγχθεί η πληρότητα των όρων που ετέθησαν κατά την έκδοση θετικής Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης.

Πρέπει επιτέλους στον τόπο μας, να τίθεται ως προτεραιότητα το πραγματικό δημόσιο συμφέρον και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που είναι μέρος του δημόσιου συμφέροντος.