Το θέμα των πληροφοριοδοτών (whistleblowers) και η προστασία τους φαίνεται να απασχολεί ακόμα τους θεσμούς, και να προκαλεί εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή και της Επιτρόπου Προστασίας των Προσωπικών δεδομένων.

Ξεκάθαρα τοποθετούμαστε ενάντια στην άποψη ότι μία πληροφορία για σκάνδαλο, κακοδιαχείριση ή διαφθορά θα κρίνεται ως αξιόλογη μόνο από τα κίνητρα του πληροφοριοδότη. Δεν κρίνεται ο πληροφοριοδότης αλλά η πληροφορία.

Μια χωρά στην οποία οι εταιρίες που ομολόγησαν δημοσιά και ενόρκως στο δικαστήριο ότι δωροδόκησαν δημοσίους αξιωματούχους, όχι μόνο έτυχαν ασυλίας αλλά και ανταμοιβής, δεν μπορεί να θέτει φραγμούς και προϋποθέσεις στην διαδικασία της καταγγελίας στις αρμόδιες διωκτικές αρχές για σκάνδαλα διαφθοράς και διαπλοκής.

Σε όλες τις χώρες, αλλά και πρόσφατα με Ευρωπαϊκή Οδηγία προστατεύεται ο πληροφοριοδότης για θέματα διαπλοκών, διαφθοράς και εγκλημάτων. Στη βάση αυτή οφείλουν και οι θεσμοί στη Κύπρο να στηρίζουν με κάθε τρόπο τον πληροφοριοδότη και όχι να υπάρχει προσπάθεια αποκάλυψης των στοιχείων του.

Θυμίζουμε ότι στη Βουλή εκκρεμεί νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των προσώπων που δίνουν πληροφορίες για σκάνδαλα και διαφθορά. Δυστυχώς, η εκκρεμότητα στο νομοσχέδιο και η πιθανότητα να εκληφθεί από την κοινή γνώμη ότι όποιος δίνει πληροφορίες για σκάνδαλα ενδέχεται να κυνηγηθεί από οιανδήποτε άλλη αρχή, ή ακόμα χειρότερα να αντιμετωπιστεί ως «το καρφί», αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες λήψης πληροφοριών και αντικίνητρο σε ενδεχόμενους πληροφοριοδότες.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι η εκκρεμούσα νομοθεσία ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο. Καλούμε τους θεσμούς τους κράτους να προχωρήσουν αυτεπάγγελτα στην προστασία όσων δίνουν πληροφορίες για εξιχνίαση εγκλημάτων διαφθοράς και διαπλοκής, αλλά ταυτόχρονα βοηθούν και το κράτος να προβαίνει σε έρευνες κατά της διαφθοράς.