Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη τακτική των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να επιλέγουν την πιο εύκολη και φθηνή, από άποψη κόστους, τεχνική λύση για την τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα χωριά της υπαίθρου.

Αντί να επιλέγονται τοποθεσίες εκτός του οικιστικού πυρήνα των κοινοτήτων, οι εταιρείες προτιμούν κατοικίες στο κέντρο των χωριών, όπου απλά τοποθετούν ένα μικρό σε μέγεθος πυλώνα. Αντί των εξόδων που προνοεί η εγκατάσταση ενός πομπού εκτός ορίων της κοινότητας και η ανέγερση ενός μεγάλου σε ύψος πυλώνα, επιλέγουν πρόχειρες και φτηνιάρικες κατασκευές.

Πρόσφατο παράδειγμα η επιχειρούμενη τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας μέσα σε οικιστική περιοχή στον Κάτω Πύργο Τηλληρίας (φωτό), κατά παράβαση της σχετικής εντολής 3/2006 του Υπουργού Εσωτερικών.

Καλούμε την CYTA και την MTN, να συμμορφωθούν με το αίσθημα ασφάλειας της κοινωνίας. Η κοινωνία απαιτεί να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα στα πλαίσια της συνετούς αποφυγής, στα πλαίσια της πρόληψης. Ας αφήσουν πλέον τη λιτότητα σε θέματα ασφάλειας και υγείας.