Έκκληση για σοβαρή και κατ’ επείγον εξέταση του αιτήματος της Κοινότητας Διερώνας, μέσω χορηγίας, απηύθυνε δια του Προέδρου του κ. Γιώργου Περδίκης, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή.

Σημειώνουμε ότι η αρδευτική επιτροπή Καμαρουδιών αναγκάστηκε από τη δεκαετία του ’90 να καταφύγει στις γεωτρήσεις για άρδευση των καλλιεργειών κυρίως εσπεριδοειδών (μανταρίνια), λόγω της αστοχίας της δεξαμενής συγκράτησης των όμβριων νερών του αρδευτικού τμήματος από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας της δεκαετίας του 80.Σήμερα, κινδυνεύουν να ξεράνουν δεκάδες δεκάρια εσπεριδοειδών (μανταρίνια).

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης καταιγίδας από κεραυνό καταστράφηκαν οι ηλεκτοτουρπίνες των γεωτρήσεων και δεν υπάρχει πλέον τρόπος να για άρδευση των καλλιεργειών.

Θέτοντας τα πιο πάνω ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, ο κ. Περδίκης ενημέρωσε ότι το θέμα είναι πολύ επείγον και δεν χωρεί καμία καθυστέρηση, ζητώντας από τον κ. Καδή να επιληφθεί άμεσα του θέματος.