Με την παραίτηση του κ. Σταμάτη, οι οργανωμένοι ασθενείς έθεσαν θέμα για την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολίτων θεωρούμε πως το εν λόγω περιστατικό  της παραίτησης του κ. Σταμάτη δεν είναι ένα απλό τυχαίο γεγονός ωστόσο δεν μπορεί να είναι και άσχετο, με την κακή εικόνα που εκπέμπει ο οργανισμός, όπως και ο δημόσιος τομέας Υγείας τον τελευταίο καιρό. Εκφράζουμε ανησυχία και προβληματισμό για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να μελετήσει πιο προσεκτικά και πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο αναθεώρησης του ρόλου του διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας έτσι ώστε να διορθωθούν τα υφιστάμενα προβλήματα,  ενώ θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα πριν καν συμβούν τέτοιου είδους περιστατικά όσον αφορά τον τομέα των δημοσίων νοσοκομείων.