Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών  είμαστε  ενάντια στη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου κοντά στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης, η οποία θεωρείται  προστατευόμενη περιοχή σύμφωνα με το σχέδιο NATURA 2000.

Ήδη υπάρχει κατασκηνωτικός χώρος στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν διαμεσολαβητές  για την επίτευξη του στόχου τους, θεωρείται εγκληματική για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να ανακαλέσει το συντομότερο την άδεια που έχει δώσει για τη δημιουργία του κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή, σε μια ύστατη προσπάθεια να μην αλλοιωθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής από την ανθρώπινη παρέμβαση.