Δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για το με ποια ιδιότητα συναντιέται με Υπουργούς ο κ. Χατζημηνάς. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι, δεν υπάρχει πουθενά εγγεγραμμένος ο «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης Ακάμα».

Το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που γίνεται για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα, ο παρουσιαζόμενος ως Πρόεδρος του «Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα», κ. Σάββας Χατζημηνάς, υπό αυτήν την «ιδιότητα» παρεμβαίνει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για να κατηγορήσει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καθώς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, για τις προσπάθειές τους να προστατεύσουν τον Ακάμα. Προβάλλει την επιχειρηματολογία του υπέρ της ανάπτυξης, προφασιζόμενος την έγνοια του για την υπαρκτή αδικία που υφίστανται οι ιδιοκτήτες γης του Ακάμα, προσπερνώντας το γεγονός ότι τα 10 τελευταία χρόνια, βρίσκεται στην εξουσία ο ΔΗΣΥ τον οποίο υποστηρίζει και στου οποίου το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ήταν (ή είναι) Αντιπρόεδρος.

Είναι αξιοσημείωτο δε, το γεγονός ότι, ο κ. Χατζημηνάς, περιβλημένος με την «ιδιότητα» του Προέδρου του «Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα», φαίνεται πως πραγματοποιεί συσκέψεις και με Υπουργούς της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, στην παρουσία τμημάτων του κράτους που ασχολούνται με το θέμα του Ακάμα. Επιπλέον, στις 8 Ιουνίου, στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, στην οποία συζητήθηκε το θέμα του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, ο κ. Χατζημηνάς πέραν της «ιδιότητας» τους ως Πρόεδρος του «Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα» παρουσιάστηκε και ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος δύο κοινοτήτων, εκφράζοντας ταυτόσημες θέσεις με αυτές που διατυπώνει και ως Πρόεδρος του «Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα», γεγονός που θεωρούμε ότι εγείρει σοβαρά ζητήματα σύγκρουσης συμφέροντος, εφόσον οι Τοπικές Αρχές έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

 

Τίθεται ζήτημα, όμως, εφόσον μετά από εκτενή έρευνα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, προέκυψε εκ πρώτης ότι, ο φορέας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης Ακάμα», δεν υπάρχει πουθενά. Ειδικότερα:

  • δεν έχει εντοπιστεί καμία τέτοια επωνυμία στο μητρώο με τα εγγεγραμμένα Σωματεία, Ιδρύματα, Ομοσπονδίες ή Ενώσεις που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
  • δεν έχει εντοπιστεί καμία τέτοια οργάνωση στον κατάλογο εγγεγραμμένων Σωματείων, ή στον κατάλογο εγγεγραμμένων Ιδρυμάτων που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο Επαρχιακών Διοικήσεων,
  • ενώ έχουν εντοπιστεί στο μητρώο με τα Σωματεία και Ιδρύματα που έχουν διαγραφεί και βρίσκονται υπό εκκαθάριση και είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι παρεμφερείς επωνυμίες «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΑΜΑ» και «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΗΣ ΙΝΝΙΑΣ», για τις οποίες διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου ότι δεν σχετίζονται με το εν λόγω πρόσωπο,
  • επίσης έχει εντοπιστεί στον ιστότοπο του ΕΒΕ Πάφου, σε σχετική ανακοίνωση, με τίτλο «Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Γης Ακάμα εντάσσεται στο ΕΒΕ Πάφου – Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο», ημερομηνίας 19/7/2016, αναφορά περί καταστατικού και ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου και καταχώρηση στο μητρώο των μελών του ΕΒΕ Πάφου με την επωνυμία «S. HADJIMINAS & M. ASSIKALIS – AKAMAS LAND OWNERS ASSOCIATION», για την οποία, μετά από επικοινωνία με το ΕΒΕ Πάφου, μας διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για καταχώρηση των δύο φυσικών προσώπων της επωνυμίας και όχι οποιασδήποτε νομικής οντότητας (πχ Σωματείο, Ίδρυμα, Εταιρεία κτλ).

Με την διαπίστωση όλων αυτών των δεδομένων, η Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου, προχώρησε στην υποβολή σχετικής Κοινοβουλευτικής Ερώτησης προς τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ αναμένει την ανάληψη των καθηκόντων της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς προκειμένου να υποβάλει σχετική καταγγελία προς διερεύνηση.

Τελικά ποια είναι τα «μέλη» του ανύπαρκτου «Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γης Ακάμα» και ποιους σκοπούς προνοεί το ανύπαρκτο «καταστατικό» του; Ποιών τα συμφέροντα εκπροσωπεί ή εξυπηρετεί ο κ. Χατζημηνάς; Πως ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος αρνείται να προσέλθει σε συνεδρίαση της Βουλής στην οποία ήταν προσκεκλημένη η οργάνωση «ΚΙΣΑ», με το πρόσχημα ότι δεν την αναγνωρίζει ως νόμιμη οντότητα, αφού δεν είναι εγγεγραμμένη στα σχετικά μητρώα του Υπουργείου, κάνει συσκέψεις στην παρουσία Τμημάτων και Υπηρεσιών του κράτους με ανύπαρκτες οργανώσεις. Καλούμε του Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να δώσουν εξηγήσεις. Προς τι τα δύο μέτρα και δύο σταθμά;