Η απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και Βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη αναφορικά με τα σχολικά ιατρεία, αφήνει πλήρως εκτεθειμένο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την γραπτή απάντηση του Υπουργού Υγείας, από τα 458 δημόσια σχολεία, μόνον τα 143 διαθέτουν κατάλληλο ιατρείο. Στον ιδιωτικό τομέα, από τα 32 σχολεία μέσης εκπαίδευσης, μόνο τα 17 διαθέτουν κατάλληλο ιατρείο.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Υγείας – μεταξύ άλλων – αναφέρεται ότι τα σχολικά ιατρεία αποτελούν χώρο όπου προσφέρονται σημαντικές προληπτικής φύσεως υπηρεσίας και είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση εργασιών της σχολιατρικής υπηρεσίας. Από τους αριθμούς των σχολείων που διαθέτουν κατάλληλο ιατρείο, προκύπτουν σωρεία ερωτημάτων, με τα πιο τολμηρά να αφορούν – ο μη γένοιτο – σοβαρά περιστατικά στους σχολικούς χώρους.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί πρώτιστα το Υπουργείο Παιδείας να φροντίσει ώστε όλα τα σχολεία – δημόσια και ιδιωτικά – να αποκτήσουν τον προβλεπόμενο χώρο για σχολικό ιατρείο. Έπειτα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τα ιατρεία αυτά θα πρέπει να εξοπλιστούν κατάλληλα και σύμφωνα με τις πρόνοιες. Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν το συντομότερο και σίγουρα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2019 – 2020. Το Κίνημα θα παρακολουθεί το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία και θα επανέλθει.