Η γλυφοσάτη είναι μια αμφιλεγόμενη δραστική ουσία ενός από τα πιο δημοφιλή ζιζανιοκτόνα στον κόσμο, για την οποία το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη χρήση της για ακόμα πέντε χρόνια, δίνοντας όμως το δικαίωμα στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη χρήση προϊόντων εγκεκριμένων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό ιδιαίτερες περιστάσεις.

Η Αυστρία, κάνοντας χρήση του δικαιώματος αυτού και με την πλειοψηφία της Βουλής της να ψηφίζει υπέρ, απαγόρευσε τη χρήση της γλυφοσάτης.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος και Βουλευτής κ. Γιώργος Περδίκης, το 2015 είχε καταθέσει πρόταση νόμου η οποία να απαγορεύει την εισαγωγή, διάθεση και χρήση της γλυφοσάτης και των φυτοφαρμάκων που την περιέχουν, ωστόσο αυτή εκκρεμεί ακόμα ενώπιον της Βουλής.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών διαχρονικά τάσσεται υπέρ της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και η απαγόρευση της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη αποτελεί απειλή. Ως εκ τούτου καλούμε τη βουλή να επισπεύσει την εκκρεμούσα ψήφιση του εν λόγω νόμου και τα κόμματα να στηρίξουν δια της ψήφου τους αυτή τη νομοθεσία, προκειμένου η Κύπρος να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστρίας.