Ένα πολύ σοβαρό θέμα ανέδειξε ο Xρηματοοικονομικός Eπίτροπος κ. Παύλος Ιωάννου, εις βάρος της ΚΕΔΙΠΕΣ λόγω της πρόνοιας στις αιτήσεις του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, όπου οι δανειολήπτες – που προέβαιναν σε αίτηση στο σχέδιο – θα έπρεπε να αποσύρουν αγωγές ή ανταπαιτήσεις που είχαν καταθέσει σε σχέση με το δάνειο που θα ενταχθεί στο ΕΣΤΙΑ αλλά και οποιοδήποτε άλλο δάνειο έχουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Μια πρόνοια άκρως λανθασμένη – και την οποία η ΚΕΔΙΠΕΣ πλέον ανακαλεί – όμως δημιουργεί σωρεία νέων ερωτημάτων, για το τί άλλες «εκπλήξεις» πιθανόν να κρύβει στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Σιγά σιγά φανερώνεται και επιβεβαιώνεται πως το σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν είχε πρωταρχικό στόχο την βοήθεια των δανειοληπτών, αλλά των τραπεζών.