Το Γενικό Σχέδιο Υγείας αποτελεί δικαίωμα του Κυπριακού λαού και για να καταρτιστεί δαπανήθηκε κόπος, χρόνος και χρήμα. Το νομικό πλαίσιο που το διέπει ψηφίστηκε από τη Βουλή, ενώ συμφωνήθηκε άτυπα ότι δεν θα υπάρξουν τροποποιήσεις επί του νομοσχεδίου, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση του.

Οι διαφωνούντες με αυτό είχαν τον απαραίτητο χρόνο να εκφραστούν, αλλά δυστυχώς ανάμεναν τον ουσιώδη χρόνο της υλοποίησης του για το κάνουν. Ωστόσο, κλήθηκαν να περιμένουν και να θέσουν τις απόψεις τους εντός ΓΕΣΥ.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Κινήματος κ. Έφη Ξάνθου δήλωσε τα εξής: «Δυστυχώς η ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου επέλεξε ένα δρόμο διαφορετικό και εξέδωσε ένα παραπλανητικό φυλλάδιο με ερωτήσεις και απαντήσεις, σε μια προσπάθεια να πειστεί η κοινή γνώμη και οι ασθενείς ότι το ΓΕΣΥ δεν είναι προς το συμφέρον τους. Μάλιστα, ο ΟΑΥ με τη σειρά του αναφέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι απαντήσεις, διαστρεβλώνεται εντελώς η πραγματικότητα, παρουσιάζοντας μια εικόνα εντελώς αρνητική για το ΓΕΣΥ. Επιβεβαιώνουμε την καταγγελία του ΟΑΥ ότι κάποιες από τις πρόνοιες του ΓΕΣΥ που παρουσιάζονται ως αρνητικά του σχεδίου σε αυτό το περιβόητο φυλλάδιο προέκυψαν μετά από απαίτηση των ιδίων των οργανώσεων των γιατρών! Γνωρίζουμε ότι μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών, δεν ασπάζεται τις πρακτικές αυτές και αναγνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, τόσο για το ΓΕΣΥ, όσο και για την επικρατούσα κατάσταση στα κρατικά νοσηλευτήρια σήμερα. Καλούμε τον ΟΑΥ να ξεκινήσει στοχευμένη εκστρατεία για ενημέρωση των ιατρών σε προσωπικό επίπεδο για τις αληθινές πρόνοιες του ΓΕΣΥ άμεσα για να αντιπαρέλθει τις παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορίες που διανέμει ο ΠΙΣ».

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών απορρίπτει την προσπάθεια που γίνεται για υπονόμευση του ΓΕΣΥ και καλεί αυτούς που του κήρυξαν πόλεμο να επιδείξουν εγκράτεια και να θέσουν αυτά που θέλουν μετά την έναρξη της εφαρμογής του. Δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτό από αυτούς που δημιουργούν τα προσκόμματα σήμερα, ότι τα προβλήματα που θα προκύψουν αν δεν υλοποιηθεί το ΓΕΣΥ θα είναι χειρότερα.