Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μία τόσο εξόφθαλμη και προκλητική η παρανομία όπως η ισοπέδωση του Λόφου στην περιοχή της πέτρας του Ρωμιού, αναμένεται ότι θα τιμωρηθεί με μέγιστο πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Δεν είναι λοιπόν άξιο απορίας που υπάρχουν τόσα περιστατικά καταπάτησης δασικής γης που βγάζουν μάτι όπως π.χ. στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα, κόλπος της Λάρας.

Το Τμήμα Δασών οφείλει να εφαρμόσει άμεσα και αυστηρά μέτρα κατά των παράνομων καταπατητών.

Με ανησυχία παρακολουθούμε δηλώσεις εκ μέρους του Προέδρου της Κοινοτικής Αρχής Κουκλιών ο οποίος όχι μόνο υποβάθμισε την ισοπέδωση του λόφου ως ασήμαντο γεγονός αλλά ανακοινώνει και νέες επεμβάσεις στην περιοχή όπως τη δημιουργία οργανωμένης παραλίας με ομπρέλες και κρεβατάκια (και εισπράξεις!!!)

Περιμένουμε ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί θα επιδείξουν σοβαρότητα και δεν θα ενθαρρύνουν τα φιλόδοξα σχέδια των Κοινοταρχών που βλέπουν μόνο τα έσοδα από τα ενοίκια της “επίπλωσης της παραλίας” και τίποτα άλλο π.χ. προστασία της φύσης και του τοπίου κ.ο.κ.