Ο Σχεδιασμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για εναλλακτικές επιλογές στο θέμα των προσωπικών γιατρών σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, είναι μια θετική εξέλιξη προς την πορεία υλοποίησης του ΓΕΣΥ, παρόλο που έπρεπε ο σχεδιασμός αυτός να υπήρχε και όχι να γίνεται τώρα.

Όπως αναφέρει ωστόσο σε δημοσίευμά της η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», επικρατεί όπως φαίνεται προβληματισμός σε ό,τι αφορά στους Προσωπικούς Ιατρούς για παιδιά. Έχουν ήδη δηλώσει πρόθεση συμμετοχής παιδίατροι από όλες τις πόλεις αλλά ο αριθμός τους δεν φαίνεται να ικανοποιεί προς το παρόν.

Δεδομένου ότι ο αρχικός σχεδιασμός του ΓEΣΥ δεν προνοούσε παιδίατρους ως προσωπικούς γιατρούς για παιδιά, είναι μια ανάγκη που φαίνεται τελικά να υπάρχει, παρόλο που δεν είχε προβλεφθεί.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί το Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να κάνουν ότι χρειάζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των παιδιών σε περίπτωση που δεν εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός παιδιάτρων στους καταλόγους.