Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει καταψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως ήταν και η ομόφωνη απόφαση της πολιτικής επιτροπής του Κινήματος της περασμένης Τετάρτης 15 Δεκεμβρίου 2021.

Ο κυριότερος λόγος της απόφασης για καταψήφιση είναι ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης εξακολουθούν να μην μας βρίσκουν σύμφωνους. Και εφόσον οι πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό τότε είναι αναπόφευκτό ότι πρέπει να τον καταψηφίσουμε.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη μας έχει κάνει ρεζίλι διεθνώς, εκθέτοντας μας ανεπανόρθωτα για την έλλειψη δομών πάταξης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος, την εξόφθαλμη ανοχή (και προώθηση) της διαφθοράς και διαπλοκής και γενικότερα με την προώθηση των συμφερόντων των ημετέρων. Και όλα αυτά ενώ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μας βασανίζεται να φέρει βόλτα στο τέλος του μήνα. ένα 35% του πληθυσμού της Κύπρου είναι στα όρια της φτώχειας, και ένα 46% θεωρείται ενεργειακά φτωχό. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, τασσόμαστε κάθετα ενάντια στους μεθοδευμένους σχεδιασμούς για καταστροφή της Χερσονήσου Ακάμα μέσω των δρομολογούμενων παρεμβάσεων στην περιοχή, την κατά παρέκκλιση αδειοδότηση κατασκευής μεγάλων αναπτυξιακών έργων και οδικού δικτύου εις βάρος του περιβάλλοντος, την μη εφαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αειφόρου Κινητικότητας ΣΒΑΚ και την απουσία αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων μεταφορών. Χρόνο με χρόνο παρατηρούμε στη χώρα μας να υποβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο το περιβάλλον αλλά και να διασπάζονται οι κοινωνικές δομές.

Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις στερούνται ουσίας, χαραμίζοντας τη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάζεται για πραγματικές αλλαγές στη χώρα μας, με την εισαγωγή αποτελεσματικής και ψηφιακής διακυβέρνησης. Τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια κατατίθενται ημιτελή και με πολλά κενά και έχουν ετοιμαστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων.

Στην απόφαση για καταψήφιση λήφθηκε βεβαίως υπόψη και η παράλειψη εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών συνδιαβούλευσης με όλα τα πολιτικά κόμματα, πρόθεση που η κυβέρνηση είχε αρχικά δημοσιοποιήσει και υποσχεθεί.

Ευελπιστούμε ότι στον επόμενο προϋπολογισμό η κυβέρνηση να μην αγνοήσει το Κίνημα Οικολόγων και να λάβει υπόψη της τις πιο πάνω ανησυχίες μας πριν την οριστική υποβολή του στη Βουλή.