Οι φετινές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται σε μία κρίσιμη για την Ευρώπη περίοδο. Από τη μια η επικείμενη αναχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει έναυσμα και δύναμη στους αντιευρωπαϊστές και από την άλλη η μεγάλη αύξηση των ακροδεξιών κινημάτων συνθέτουν ένα σκηνικό αβέβαιο και επικίνδυνο για το μέλλον της Ευρώπης.

Ως Κίνημα Οικολόγων, πάντα υποστηρίζαμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θα συνεχίσουμε, όπως και πριν την συνεργασία με την ομάδα των Πρασίνων του Ευρωκοινοβουλίου, την προσπάθεια για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Η εκλογή ενός εκ των τριών υποψηφίων του Κινήματος Οικολόγων από το κοινό ψηφοδέλτιο Συμμαχία-Οικολόγων, θα δώσει το πλεονέκτημα της ένταξής μας στην Ομάδα των Πρασίνων του Ευρωκοινοβουλίου.

Ακριβώς αυτό είναι για μένα το κίνητρο για την υποψηφιότητα μου για τις Ευρωεκλογές.
Εκτός του ότι γνωρίζω καλά τους προγραμματισμούς των Ευρωπαίων Πρασίνων, τις ικανότητες και τους ανθρώπους τους, ζητώ τη ψήφο σας γιατί η ένταξη στην ομάδα των Πρασίνων θα μας δώσει την ευκαιρία να εργαστούμε για μια Ευρώπη με στόχο:
• Την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της τροφής μας από τα χημικά και την μείωση της χρήσης των πλαστικών.
• Την απαγόρευση της κυκλοφορίας επικίνδυνων χημικών, την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού και την προστασία των ωκεανών.
• Τον τερματισμό της παραγωγής ενέργειας από κάρβουνο μέχρι το 2030, την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την συμφωνία του Παρισιού.
• Την προώθηση σχεδίων για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία το οποίο θα δώσει ευκαιρίες και δυνατότητες σε εκατομμύρια ανθρώπους να εργαστούν σε νέες θέσεις σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενεργειακή αναβάθμιση και αποδοτικότητα των κτιρίων.
• Την προώθηση σχεδίων στην έρευνα και στην καινοτομία και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
• Την προώθηση του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», τη διασφάλιση του δικαιώματος των νέων στην εκπαίδευση καθώς και την εξασφάλιση καλύτερου αρχικού μισθού.
• Την προώθηση περισσότερων προγραμμάτων για ανταλλαγή φοιτητών καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης για κατάρτιση των νέων μας σε τεχνικά επαγγέλματα.
• Την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Την θέσπιση σε κάθε κράτος μέλος εθνικού κατώτατου μισθού ο οποίος θα διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και την διασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
• Την κατοχύρωση ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών.
• Τη διασφάλιση πληρωμένης γονικής άδειας.
• Την καταπολέμηση της έμφυλης βίας .
Για αυτά και πολλά άλλα, ζητούμε να υποστηρίξετε το ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας – Οικολόγων.

Δώστε μας με τη ψήφο σας τη δύναμη να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Ευρώπη, για την κοινωνία, το περιβάλλον, την υγεία, την παιδεία και την νεολαία.

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ