Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρεί πως η ουσιαστική εμπλοκή της ΕΕ στην άτυπη πενταμερή της Γενεύης  θα βοηθήσει στη συζήτηση για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήματος. Η εμπλοκή της ΕΕ στις συνομιλίες για την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού, πρέπει ωστόσο να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική.

Η Τουρκία κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος και η ΕΕ έχει κάθε λόγο να υπερασπιστεί τις αξίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ίδρυση και λειτουργία της.