Η τρίτη Κυριακή Ιουνίου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται από πολλές χώρες ως η γιορτή του πατέρα.

Στη Κύπρο η γιορτή αυτή δεν έχει πάρει τη σημασία που τις αποδίδεται σε άλλες χώρες και επισκιάζεται από την σημαντική μέρα της μητέρας.

Φέτος, η παγκόσμια μέρα του πατέρα έχει μια ιδιαιτερότητα αφού βρίσκει την Βουλή να βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για την καθιέρωση πληρωμένης άδειας πατρότητας και για τα ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί ή δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Σήμερα, “παγκόσμια μέρα του πατέρα”, καλείται ο πρόεδρος Αναστασιάδης να μην αναπέμψει τη σχετική νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Επιπλέον καλούμε την πολιτεία – κυβέρνηση και Βουλή – να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου ούτως ώστε να απαλειφθούν οι ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των ανδρών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κηδεμονία παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου και στα θέματα γονικής αποξένωσης.