Η εφαρμογή του πλαισίου για το Γενικό Σχεδιο Υγείας, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος, αντί να προχωρεί προς την υλοποίησή του, κάποιοι με προσκόμματα φαίνεται να θέλουν να καθυστερήσουν τις διαδικασίες εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Δυστυχώς το μόνο θέμα στο οποίο βλέπουμε να υπάρχει αναβρασμός και σκόπιμα συντηρείται, είναι οι αντιδράσεις των ιδιωτών γιατρών. Αρχικά τέθηκε το θέμα της αμοιβής ενώ πλέον συντηρείται μια κλιμακούμενη ένταση συζήτησης για τα δικαιώματα της ιδιωτικής εξάσκησης του επαγγέλματος εντός ΓΕΣΥ.

Επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα των αμοιβών των γιατρών, ως επίσης και των υπόλοιπων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, είναι μεν σημαντικό, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί αφετηρία προς την υλοποίηση ενός Σχεδίου Υγείας.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν επιθυμεί καμιά εμπλοκή σε ζητήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του ΓΕΣΥ. Δεν μετέχουμε σε κανένα παρασκήνιο.