Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, χαιρετίζει την απομάκρυνση σκουπιδιών από ιδιωτικό τεμάχιο και παρακείμενο αργάκι στην κοινότητα Κανναβιούς.

Μετά από συνεχείς πιέσεις τόσο προς το Κοινοτικό Συμβούλιο όσο και στην Επαρχιακή Διοίκηση, είχαμε θετικά αποτελέσματα.

Η προσωπική παρέμβαση της Επάρχου Πάφου με την παραχώρηση κονδυλίου 1800 ευρώ, τα μπάζα και τα σκουπίδια απομακρύνθηκαν.

Φυσικά το πρόβλημα στην ύπαιθρο θα λυθεί οριστικά με την δημιουργία περιφερειακών πράσινων σημείων και ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που να στηρίζεται στο τρίπτυχο μείωση – επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωση.

1 2