Ο Γενικός Ελεγκτής έστειλε επείγουσα επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή με την οποία καταθέτει εισηγήσεις για αντιμετώπιση των νέων υδατικών κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Ελεγκτής υιοθετεί και υποστηρίζει την πρόταση νόμου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για απαγόρευση της χρήσης νερού από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας για πλήρωση ιδιωτικών πισίνων.

Προτείνει επίσης περιορισμό στην άρδευση γηπέδων γκολφ και γηπέδων ποδοσφαίρου από πόσιμο νερό, την αξιοποίηση των όμβριων υδάτων και την πλήρη αξιοποίηση της ανακύκλωσης του νερού σε διάφορες πλύσεις, όπως για παράδειγμα πλυντήρια αυτοκινήτων.

Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα που πάσχει από λειψυδρία μόνοι λίγοι μεταξύ των οποίων Οικολόγοι και ο Γενικός Ελεγκτής τολμούν να εισηγηθούν ουσιαστικά μέτρα για αντιμετώπιση της σπατάλης των πόσιμων υδατικών πόρων.

Επισυνάπτεται η επιστολή του Γενικού Ελεγκτή.