Αύριο είναι η μεγάλη μέρα για την Παιδεία. Ανοίγουν τα περισσότερα σχολεία και οι προκλήσεις είναι μεγάλες. 

Μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται δυστυχώς σε ό,τι αφορά τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους εκπαιδευτικούς. Οι ασαφείς και αλληλοσυγκρουόμενες εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, δημιουργούν σύγχυση σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Επίσης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα ειδικά σχολεία (και τις στέγες για άτομα με ειδικές ανάγκες) που παραμένουν κλειστά. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η παράταση του κλεισίματος των εν λόγω σχολείων δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού και των οικείων τους προσώπων.

Τα ειδικά σχολεία είναι κλειστά, τα απογευματινά προγράμματα και οι δραστηριότητες έχουν σταματήσει, και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και  περνούν τον μεγαλύτερο χρόνο της μέρας τους κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρούμε σχεδόν απάνθρωπες  αυτές τις καταστάσεις. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τα επανενταχθούν στην κοινωνία και στο σχολικό τους περιβάλλον τα άτομα αυτά  το συντομότερο δυνατόν, με πρώτιστο πάντα γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία τους.