Πρόταση νόμου η οποία θα κατατεθεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής από τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη, έχει σκοπό να βελτιώσει τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα τον περί Κοινωνικών Παροχών νόμου, υπερ των ληπτών του ΕΕΕ.

Θεωρούμε ότι όταν ένα άτομο με αναπηρίες κάνει αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) δεν πρέπει να συνυπολογίζονται τα εισοδήματα, η ακίνητη ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των μελών της οικογενειακής μονάδας. Ως εκ τούτου με την τροποποίηση η οποία προωθείται αύριο ενώπιον της Ολομέλειας διασφαλίζεται η αυτονομία και η ανεξαρτησία του ατόμου με αναπηρία.

Επίσης, σε περίπτωση που δικαιούχος ΕΕΕ ο οποίος είναι νόμιμος κηδεμόνας ανήλικού παιδιού, πρέπει να μετακομίσει για να εργαστεί, να έχει το δικαίωμα της άρνησης. Ενδεχόμενα η αποδοχή της εργασίας θα είναι οικονομικά ασύμφορη λόγω του ότι ο τόπος της εργασίας που του προσφέρεται είναι εκτός της επαρχίας της μόνιμης διαμονής του. Επίσης δικαίωμα άρνησης πρέπει να υπάρχει και στην περίπτωση που η εργασία προϋποθέτει σύστημα βάρδιας. Αυτή η πρόταση νόμου στηρίζει τις νέες μητέρες που αντιμετωπίζουν το δίλημμα να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην εργασία.

Άλλη μια αλλαγή που πρέπει να επέλθει και κατατίθεται αύριο είναι όπως να μην αποκόπτεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην περίπτωση εκούσιας παραίτησης από την εργασία του δικαιούχου μέχρις ότου ο Υπουργός ελέγξει τα δεδομένα και τους λόγους της παραίτησής του και στην περίπτωση που ο Υπουργός αποφασίσει ότι συνέτρεχαν εύλογοι λόγοι για την παραίτησή του, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου, να συνεχίζεται η καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ληπτών του ΕΕΕ έναντι της αυθαιρεσίας της εργοδοσίας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε τις τροποποιήσεις αυτές ως ένα μέτρο καλύτερης διαχείρισης των δικαιούχων με ιδιαιτερότητες(αναπηρία, μητρότητα).

Καλούμε λοιπόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να στηρίξουν την τροποποίηση του νόμου όπως αυτή προτείνεται από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.