Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των αστέγων είναι αυξανόμενος, γεγονός που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Την ίδια ώρα η στεγαστική πολιτική είναι σχεδόν ανύπαρκτη και χρήζει άμεσης και δραστικής αλλαγής .Οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί σε ύψη και η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, ιδιαίτερα για τα νεαρά ζευγάρια, φαντάζει ακατόρθωτη. Την ίδια ώρα οι τιμές των ενοικίων επίσης είναι πολύ ψηλές με αποτέλεσμα το θέμα της στέγασης τελικά να μετατρέπεται σε μείζον ζήτημα.

Οι τράπεζες εννοείται ότι – με την ανοχή της Κυβέρνησης – προχωρούν σε εκποιήσεις και το πρόβλημα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι η αύξηση των αστέγων στην Κύπρο πρέπει να τύχει ιδιαίτερης σημασίας από τη κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. Πρέπει να επανέλθουν τα προγράμματα της στεγαστικής πολιτικής του κράτους που είχαν εγκαταλειφθεί από τους Κυβερνώντες. Από το 2013 έχει κυριαρχήσει το δόγμα “όχι σε κράτος εργολάβο”. Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι αυτή η πολιτική ευνοεί τους “εθνικούς εργολάβους”, δηλαδή τα ιδιωτικά συμφέροντα κερδοσκοπίας στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Καλούμε λοιπόν άμεσα όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τις τοπικές αρχές να ενεργήσουν άμεσα, έχοντας σε προτεραιότητα τους λήπτες βοηθημάτων (π.χ. ΕΕΕ), τους πρόσφυγες, τους πολύτεκνους, τους φοιτητές  και τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Επίσης είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν προγράμματα που να αφορούν τις επιδοτήσεις ενοικίου αλλά και για την επαναφορά προγραμμάτων για πρόσφυγες που  καταργήθηκαν. Τέλος χρειάζεται ειδική στεγαστική πολιτική κινήτρων  για την ύπαιθρο, τις ακριτικές και υποβαθμισμένες περιοχές κ.ο.κ.