Η ακρίβεια στην Κύπρο φαίνεται πως δεν θα υποχωρήσει σύντομα, αλλά δυστυχώς ήρθε για να μείνει. Τόσο για το καταναλωτικό κοινό, όσο και για τους νέους, και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, η ακρίβεια αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας.

Ο κόσμος υποφέρει και δεν υπάρχουν άλλα περιθώριά καθυστέρησης. Ο πληθωρισμός, και οι αυξήσεις στα καύσιμα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η Κυβέρνηση φαίνεται για ακόμη μια φορά πως έμεινε στις εξαγγελίες καθώς τα μέτρα για αντιμετώπιση της ακριβείας που έθεσε σε εφαρμογή δεν επιλύσαν το σοβαρό πρόβλημα.

Εμείς αυτό που αναμέναμε από την Κυβέρνηση είναι την ανάπτυξη στρατηγικών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια.

Γι’ αυτό το σκοπό ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών προτείνουμε όπως το κράτος να αναπτύξει άμεσα στρατηγικές και να εφαρμόσει δράσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Αλλαγές σε πολιτικές που θα οδηγήσουν σε μείωση των εξόδων των νοικοκυριών
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των ενοίκων
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης και βοηθημάτων σε οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων
  • Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.