Την αναστολή δόσεων με μηδενικό επιτόκιο από 1η/3/2020 – 31η/12/2020 για όλους τους χρεώστες ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε και την καταβολή εισφοράς ύψους €50.000 στο Υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση του ΚΟΑΓ, αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους υποστήριξαν στην δημόσια συζήτηση τις τράπεζες και την άρνηση τους να μην χρεώσουν τόκους την περίοδο της αναστολής των δόσεων. 

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρατηρούμε πως δημόσιοι οργανισμοί μπορούν και πρέπει να είναι το κύριο μέσο για αξιοποίηση του εργαλείου των κρατικών εγγυήσεων για νέο δανεισμό. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης για την ενέργειά του.

Ευελπιστούμε όπως και τα ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα, ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΚΟΑΓ και προβούν σε ανάλογες ενέργειες.