Έχουμε πληροφορηθεί για τις αντιδράσεις χιλιάδων πολιτών αναφορικά με τα νέα σχέδια επέκτασης της λεωφόρου Ακαδημίας. Ο δρόμος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα περάσει μέσα από το δάσος Αθαλάσσας, ενώ πιθανόν μελλοντικά να επιχειρηθεί και η επέκταση του δρόμου και μέσα από το πάρκο Ακαδημίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για την επέκταση της λεωφόρου μέσα από το δάσος Αθαλάσσας θα χρειαστεί να αποκοπούν δέντρα. Η επέκταση προγραμματίζεται να αρχίσει εντός του έτους, ενώ το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος και από ευρωπαϊκά ταμεία.

Με βάση τα ποιο πάνω ο βουλευτής μας κ. Γιώργος Περδικης έθεσε τα ερωτήματα υπ. Αρ.ΣΓΘ/ΜΜ/Ap-23.06.010.04.548 αν έχει εκπονηθεί περιβαλλοντική μελέτη για τα νέα σχέδια επέκτασης της λεωφόρου Ακαδημίας, ποια η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς επίσης αν προτίθεται να προχωρήσει σε χρηματοδότηση του έργου, δεδομένων και των χιλιάδων αντιδράσεων από πολίτες στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη. Ο κ. Υπουργός απάντησε ότι η Επιτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξέτασε την εν λόγω ΠΕΕΠ σε συνεδρία της που έγινε στις 3.11.2009. Κατά τη συνεδρία πήραν μέρος έξι (6) από τα δέκα (10) μόνιμα μέλη και παρέστησαν τα Τμήματα Δημοσίων Έργων και Δασών, όλοι οι εκπρόσωποι των οποίων τάχθηκαν υπέρ της προώθησης του έργου λόγω αναγκαιότητας κατασκευής του, υπό όρους και μέτρα μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Η Περιβαλλοντική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις απόψεις των επηρεαζόμενων, τη σχετική αλληλογραφία και την επιτόπια επίσκεψη εισηγήθηκε την προώθηση του έργου με την εφαρμογή μέτρων απάμβλυνσης ή/και μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι η Γνωμάτευση για το έργο, η οποία αποστάληκε στις 22.2.2010 αφορά το τμήμα του δρόμου από τη Λεωφόρο ΡΙΚ μέχρι το Φυτώριο Αθαλάσσας, όπως εξετάστηκε στην ΠΕΕΠ και δεν περιλαμβάνει την προώθηση της βόρειας επέκτασης της Λεωφόρου Ακαδημίας, διαμέσου του Δάσους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας