Δικαιολογημένα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα εκφράζουν την αγανάκτηση τους για το χάσμα στη μισθοδοσία και τα άλλα συγκριτικά μειονεκτήματα έναντι των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, με πρόταση Νόμου που κατέθεσε στην ολομέλεια της Βουλής ζητά να καταργηθεί το 12% της αποκοπής από όσα άτομα συνταξιοδοτούνται πρόωρα από το 63ο έτος.

Η χωρίς αποκοπή, πρόωρη αφυπηρέτηση των δημοσίων υπαλλήλων, έστω υπό τη μορφή εφάπαξ δικαιώματος, δημιουργεί ακόμη περισσότερη αδικία και διευρύνει το χάσμα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Η Κυβέρνηση παραπλανάει όταν παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως ελάφρυνση των οικονομικών. Θα μιλήσει κανένας για δικαιοσύνη σε αυτή τη συζήτηση;