Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών τάσσεται υπέρ της στοχευμένης μη ανανέωσης ή έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε λεγόμενους «αξιωματούχους» του ψευδοκράτους, οι οποίοι απεργάζονται την κατάργηση και τον διαμελισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένουμε αποσαφήνιση της νομικής βάσης επί της οποίας έχει ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση και τις περαιτέρω προθέσεις της κυβέρνησης για λήψη στοχευμένων μέτρων επί του θέματος.

Θεωρούμε πως ένα τέτοιο μέτρο πρέπει να στηρίζεται σε σαφή θετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περαιτέρω, θεωρούμε πως το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο σε σχέση με την εφαρμογή του μέτρου αυτού. Γι’ αυτό προτείνουμε την δημιουργία ειδικής υποεπιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία θα παρακολουθεί τα μέτρα αντίδρασης σε σχέση με τις έκνομες τουρκικές ενέργειες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τω ανωτέρω μέτρο και την καταχώρηση της 5ης Διακρατικής Προσφυγής.