Η μείωση της ανεργίας σε ποσοστό πλησίον του 10%, βάσει των στοιχείων του Ιανουαρίου, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα θετικό μήνυμα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε παρά να εμβαθύνουμε στα στοιχεία που συνθέτουν το αποτέλεσμα αυτό.

Ο σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων -στην πλειονότητά τους πτυχιούχοι- που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και εργάζονται στο εξωτερικό, ο σημαντικός αριθμός ετεροαπασχολούμενων και υπoαμειβόμενων, αλλά και ο ίδιος ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, δεν επιτρέπουν κυβερνητικούς πανηγυρισμούς.

Είναι πολλά που χρειάζονται να γίνουν στην κατεύθυνση της δημιουργίας ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Είναι γι αυτό που ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε μιλήσει για την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με στόχο όχι μόνο την πλήρη απασχόληση, αλλά και την κατά το δυνατό διασφάλιση προϋποθέσεων ανάπτυξης τόσο της οικονομίας, όσο και των ίδιων των εργαζομένων ως ατόμων, μέσω της συμμετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία.