Εδώ και περίπου ένα μήνα ξεκίνησε η απομάκρυνση λάσπης από το φράγμα Σαϊττά. Στην αρχή η λάσπη τοποθετείτο παραπλεύρως του φράγματος. Μέρος αυτής τοποθετήθηκε και δίπλα από τις όχθες στην έξοδο του φράγματος με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν δέντρα και θάμνοι.

Τις τελευταίες μέρες για ένα ανεξήγητο λόγο ο γερανός παίρνει τη λάσπη και τη ρίχνει στην έξοδο του φράγματος και το νερό που βγαίνει από το φράγμα την παρασύρει στο φράγμα του Κούρρη.

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα: Ποιος έχει αδειοδοτήσει την όλη διαδικασία; Ποιος ελέγχει αν όλα γίνονται σύμφωνα με τις άδειες που έχουν εκδοθεί; Ποιος ελέγχει τη διαδικασία εκκένωσης του φράγματος; Έχει ενημερωθεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος; Έχει γίνει μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Η απόρριψη στον ποταμό που οδηγεί στον Κούρρη είναι σε γνώση των Αρμοδίων Τμημάτων;

Δεν διαφωνούμε με τον καθαρισμό του φράγματος. Αυτό που μας ανησυχεί είναι αν όλα γίνονται νόμιμα. Αν υπάρχουν παρανομίες, θα αναλάβουν τα αντίστοιχα Τμήματα να ελέγξουν για να αποκατασταθεί η περιβαλλοντική καταστροφή που, όπως έχουμε διαπιστώσει από επιτόπια επισκόπηση, είναι τεράστια; Έχει ένα μήνα που απαιτούμε απαντήσεις αλλά ουδείς δίνει ξεκάθαρη απάντηση.