Στις ιδιαίτερα ευαίσθητες παραλίες στη χερσόνησο του Ακάμα της Λάρας και της Φοντάνα Αμορόζα (Blue lagoon) εδώ και αρκετά χρόνια παρατηρείται συνωστισμός σκαφών με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται η θαλάσσια περιοχή, γεγονός που δημιουργεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για το ευαίσθητο περιβάλλον αυτού του μοναδικού κόλπου της χερσονήσου του Ακάμα.

Σχετικά με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σε σχέση με την πρόθεση του Υπουργείου Γεωργίας να εγκαθιδρύσει Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή μέσω Διατάγματος στους 3 μικρούς κόλπους «Όρμος Φοντάνα Αμορόζα», «Νησί της Χαμηλής» (Blue Lagoon) και «Ορμός Μανόλης». Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που παρατηρούνται κολπίσκους, λόγω της συνύπαρξης στον ίδιο περιορισμένο θαλάσσιο χώρο διαφόρων τύπων σκαφών και κολυμβητών.

Αυτό που διευκρινίζεται είναι πως ο σκοπός του διατάγματος δεν είναι ο τερματισμός της ακτοτουριστικής δραστηριότητας ή/και της πρόσβασης στις εν λόγω περιοχές από τα σκάφη αλλά η ρύθμιση της πρόσβασης και αγκυροβόλησης τους στην περιοχή, εκτός των μικρών κολπίσκων, ώστε να παρέχεται με την ρύθμιση αυτή η δυνατότητα χρήσης των κολπίσκων από τους λουόμενους με ασφάλεια.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζει τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της προστασίας του Ακάμα και ιδιαίτερα το υπουργικό διάταγμα που απαγορεύει την πρόσβαση των σκαφών στους κολπίσκους της χερσονήσου του Ακάμα.

Αναμένουμε λοιπόν μέχρι τις 10 Ιουλίου τις ακριβείς ρυθμίσεις του Διατάγματος οι οποίες θα καθοριστούν μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ευελπιστούμε να εφαρμοστούν τα διατάγματα το συντομότερο δυνατό.