Η κωλυσιεργία των αρμοδίων για άλλη μια φορά φαίνεται μέσα από την απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών το οποίο ενημερώνει τη Βουλή ότι δεν επιλύθηκαν τα προβλήματα εφαρμογής των παιδικών καθισμάτων.

Τα προβλήματα αυτά θα λυθούν μόνο με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

v 1

v 2

v 3

v 4